Saturday, June 2, 2007

Back to Reality

Dear Everybody,

It's true that I'm back to reality but I seized the moment just like everybody.


Me and my mom got home safely. We had no problems during the trip. At the Customs they didn't even open our baggages. But I think due to change of weather I got a little sick. Hindi na sanay ngayon ang katawan ko sa lamig, sanay na sa init. I really can't get over it, medyo pagod pa ako pero hindi ko matiis na hindi tingnan ang blog site natin. Marami na akong nakitang naggagandahang pictures pero hindi pa rin tapos. Magpapahinga muna ako at ngawit na ngawit na ako.

love,


Nelia

No comments: