Thursday, May 31, 2007

Our bloggers tribe is happily increasing with the indefatigable and courageous Nelia joining us. WELCOME!!!

1 comment:

josie javier-macalua said...

WELCOME! WELCOME to a great lady - NELIA AMPARO!

i should have told you this during the reunion: "Ang saya-saya ko na nagkita tayo uli, after sooooooo many years. Aywan ko sa 'yo, pero ako di ko nalilimutan ang happy days natin noon sa JRI, lalo na kung merong mga barn dance and torch parade. Kasi during those occasions, lahat kayong taga-sto. domingo, bantan, camachile ay sa amin 'natutulog'. nakakatulog ba tayo noon? parang hindi kasi halos magdamag tayong nagkukwentuhan at naghahagikhikan, di ba?"

those were happy days! and so were the days of the Grand Reunion.

we are all blessed! thanks to HIM.
i know HE will bless us still to be there in the GRANDER REUNION in January, 2010!!!