Monday, September 29, 2008

Piyesta ni San Miguel

Setyembre 29. Piyesta ng mahal na patron ng Orion, Bataan - SAN MIGUEL ARKANGHEL.

Kahit kami malayo sa ating bayan ay di namin nalilimutan ang mahalagang araw na ito.

Maaari bang pakibalitaan nyo kami(ng wala sa Orion), kung ano ang mga espesyal na pagdiriwang na idinaos sa mahalagang araw na ito?

Alam ko na nasasabik rin sa balita ang mga batchmates nating nasa malalayong bayan o bansa.

Sige na, please...

No comments: