Friday, October 24, 2008

Email ni Kuya Mickie

Am posting Pres. Mike's email about Cora .


Hi Guys,

Kumusta na kayo?, lalo na ang ating napakasipag na
assistant administrator na si Tita Jo. Kailan ba ang punta
mo rito Tita Jo at nang tayo'y mapag-reunion uli sa San
Diego sa May 8, 2009. Siya nga pala ang isang dahilan
ng e-mail kong ito eh para ibalita na okey pala naman si
Cora, kasi labis na nag-aalaala si Larpi. Tumawag ako kanina
at nagkataong naroon na sila. Nagbakasyon pala sila sa
Sydney ng mga two weeks at ang kanya computer eh may virus
kaya hindi magamit.patitingnan niya raw sa kanyang anak. Baka
bukas o makalawa eh mag-post na siya sa blog pag naayos na
ang kanyang computer.O Larpi seguro hindi kana nag-aalaala kay
Cora.Hanggang sa muli, ito ang inyong Kuya Mickie. (ha! ha! ha!)

With love and prayer.
Kuya Mickie

2 comments:

JoGJMac(http://titajo.blogspot.com) said...

This is certainly GOOD NEWS! Thanks Kuya Mickie(bumabata!) At least ang computer ang may virus at hindi si Corazon.

So naniniwala pa pala kayo na pupunta ako diyan? Bahala na. Siyempre kayo ang unang makakaalam. Promise!

WELCOME BACK, MS. ORION JRI!!!

Pilar Villegas Cuevas said...

Kuya Mikie,

Salamat sa magandang balita mo tungkol kay Msorionjri. Nawala na ang aming worries sa kanya.

Jo you mean to say you are not decided yet to come here. Why not get your visa and try for a few months. Sayang naman ang visa allocated for you and Pete.