Sunday, November 11, 2007

SINO BA ?

(Ang tulang ito ay galing kay Aida Mendoza Sison,ginawa niya noong siya ay nasa England pa ,hindi na post kasi naging abala siya sa paghahanda sa pag uwi at sa pag-aasikaso naman sa bahay niya noong siya ay dumating.Anim na buwan kasing walang tao kaya napakaraming bagay ang kanyang ginawa.)Sino ba ang makapagsasabi?
Na sa Inglatera't Scotland si Aida'y mapupunta
Gayong sa biyahe,laking takot niya
Pagkat sa direksyon may kahinaan siya.

Sino ba ang maniniwala?
Na si Aida'y naglakbay mag-isa
Gayong SM lang sa Maynila
Di kayang ikutin kapag walang kasama.

Sino ba si Aida para magtaka?
Sa mga handog Niyang labis at sobra
Gayong pangako Niya sa nagtitiwala sa Kanya
Lahat ng kailangan natin ipagkakaloob Niya.

Sino ba sa atin may munting kahilingan
Na hiram na buhay nati'y Kanya pang dagdagan
Para sa REUNION 2010 muling masilayan
Ang JRI BATCH'63 na magagaling, mahuhusay.

Sino ba sa atin ang may paniniwala
Lahat ng bagay ay kaloob Niya
Ipagkatiwala lahat-lahat sa Kanya
At sigurado kang maayos ka.

Sino ba si Aida,gurong may prinsipyong sobra
Sa pag-iisa,pagtitiwala niya'y naporma
Habang buhay niyang sasambitin
Salamat!Salamat sayo!Aming Diyos Ama!!!

No comments: