Thursday, November 29, 2007

Happy B'day Mok!

Mok, Happy ty ninth b'day.So,tulad ka na rin namin,ty nine years old.Magpapalitson ka ba ng baka? Marami kayong baka diyan sa Australia.Enjoy your b'day with family and friends.God bless you and may you have many more to come.See you in May, God willing.

No comments: