Monday, July 9, 2007

The Secret Of Happiness

Somebody was asking,what do you mean The Secret of Happiness is love ?
It means na huwag namang always ourself ang ating iniintindi. If we're always
thinking of ourself, how we could earn so much, kung papaano tayo aasenso, how we
should be happy, na wala tayong iniintindi kundi ang sarili lamang natin, aba, eh
baka lalo lang tayong hindi maging happy. Dahil masyado tayong makasarili. We
have no time for our other fellowmen.

The secret of happiness is love. Ipadama natin ang love na iyon sa ating kapwa.
In what way? By doing good things to others,not only to ourself. Sa iba! Sa ating
kapwa! Tulad ng madalas kong mabanggit na; Mas masarap ang magbigay kaysa
sa tumanggap!

For example may pumunta sa inyo na isang babae at isang lalaki na kababaryo
mo, ang babae ay may hawak na ballpen at papel.
"Magandang umaga sa inyo," said by the two guys. We're just following an order
to ask for a little contribution, para sa maysakit na si Onyo anak ni Ka Sanang.
Onyo is in the hospital. Ka Sanang is crying, nakikiusap sa atin ng kaunting tulong,
wala na ang kaunting naitatabi niya. You gave three hundred pesos (300.00).

After a couple of days isang anak ng iyong kababaryo ang nasagasaan ng tricycle.
You helped by bringing him to the hospital through your car.At binigyan mo pa ng
kaunting perang panggastos ang pamilya. Kinagabihan habang ikaw ay nakahiga
nagtataka ka sa nararandaman mo. Wala kang nararandamang pagod, wala kang
nararandamang hirap. wala kang nararandamang inis. What you feel is happiness,
kasiyahan ng loob because nakagawa ka ng mabuti sa kapwa. Iyon ay isa mga kaliga-
yahang hindi maaaring tumbasan ng salapi.

The secret of happiness is love. No man is an island. Ang tao ay hindi isang pulo na
dapat mamukod. Ang mga tao ay magkakasama sa lipunan, likas tayong nanganga-
ialangan ng ating kapwa at ang ating kapwa ay nangangailangan din sa atin. Kapwa
ko, pananagutan ko. Kapwa ko , tutulungan ko. Ang Diyos ay nasa katauhan ng
bawat tao na kanyang nilikha. Ano mang kabutihan na ginawa sa ating pinakamaliit
na kapatid ay sa Diyos natin ginawa.

"Engr. Robles salamat ho sa inyo. Mula ng ipasok ninyo ang aking anak sa tarbaho
ay napaayos na ho ang aming pamumuhay. Kayo ho ay lagi naming isinasama sa
aming panalangin gabi-gabi, kapag kaming mag-aanak ay nagdarasal. Hindi namin
malilimutan ang ginawa ninyong kabutihan sa aming mag-aanak."

Kung ikaw si Engr. Robles hindi ba ang nadarama mo'y kaligayahan? Dahil nakagawa
ka ng mabuti sa isang dukhang pamilya! At pinasalamatan ka pa!
Sapagkat The Secret of Happiness is Love.

5 comments:

orionjri said...

Well said, Mr President. We can not think of anyone practising what he preaches better than yourself. We hope this is just the FIRST of many "From Mike's Desk" posts.

ErnestoDR said...

Pareng Mike,
Walang pag-aalinlangan, the secret of happiness is love. Kasi the beginning of life is love and the end will be love. God is love Himself, and He is the One Who loves us first, hindi tayo.
How do we love? Iyan ang ipinakita ni Kristo. Mahirap pero magagawa!
How we express love, iyan ang magkakaiba. Kung minsan yung kulang ng love ay di maganda at ang extreme expression ng love naman may border down to pampering and the object of love becomes complacent at nagiging very lax, dependent at spoiled. Hindi rin tamang expression of love yun. Kailangan may balance at temperance.
Anyway, love to me is more of a decision, a commitment to love and serve. Even when it so difficult to love the unlovable. "How can we love God Whom we cannot see if we cannot love our brothers whom we can see?"
Giving is an act of love, and what you give returns to you a hundred fold.
When one finds the true meaning of love, he lives in eternal happiness!
Salamat, Pare, at sana dumalas ang posting mo para tuloy ang ating huntahan!

Mike said...

Thank you orionjri and Pareng
Ernie for your comments and I
appreciate it very much. The
truth was that only last Sunday
that I have a chance to post this
article because we're too busy
with our job. We're required to
work even on Saturday and Sunday.
Anyway this article kung baga sa
pabitak ay hindi gaanong kasarapan
pero nang malagyan ng asukal at
niyog ito ay sumarap, ang asukal
at niyog, ay iyon ngang inyong mga
comments.

ErnestoDR said...

Ang ganda naman ng paghahalintulad mo Pare. Pabitak, asukal, at niyog --- pag pinagsamasama nga ay masarap kainin. Parang tangi lang yata sa Orion ang salitang pabitak, at di ko naririnig yun kahit saan lupalop ng Pinas at daigdig na napuntahan ko.
Anyway, your posting touched a subject which all of us have been aspiring to achieve.
Mabuhay ka Pare!

neliaamparo said...

dear pareng mike,thank you for finally joining the gang.tama ka,mas masarap ang magbigay kaysa sa tumanggap and i've experienced that first hand during my vacation in the phil.halos malaki pa ang naubos ko sa kabibigay sa mga taong pumunta sa bahay para humingi ng tulong lalo na ang may mga sakit.i was supposed to go to bohol and boracay but i decided not to,instead i just gave the money to all the people who needed help.i was so happy that i was able to do that. love is a many splendored thing. it comes in so many different ways. the email that i got from my cousin was so timely.this is about the story of an old man in his 70's who came to the doctors office to have the stetches from his surgery taken out. he came to the clinic at 08:30 but he told the nurse that he was in a hurry bec. he has to be at a certain place at 09:30.so the nurse ,instead of waiting for the doctor ,removed the stetches herself and while doing that engaged in a conversation with th e old man.she asked him why he was in such a hurry,does he have a doctors appointment that he's afraid to miss?the old man said,he has to be in the nursing home to see his wife and to eat breakfast with her.but his wife had alzheimers disease for the last five years .so the nurse said,but she doesn't even know you.the man said,yes she doesn't know me but i still know her.so this is the kind of love he has for his wife.it is not romantic or physical.it is unconditional, and this is the love that jesus is giving us.HE loves us for what we are. we hope to hear some more from you pareng mike,whenever you have the chance.please send my regards to kumadre ,the kids and grand kids. mareng nelia