Thursday, April 2, 2009

Re: Listahan ng mga magbi-birthday ngayong Abril

LARPI dear,

Sino ang mga tatanda ng one year ngayong month na ito?
Please publish the list, para makahingi tayo ng blowout. hehe.

Thanks, my friend.

1 comment:

neliaamparo said...

Jo,I can contribute to April celebrants,Editha's b'day is April 17.Happy B'day Editha and to all the April celebrants.May you have many more to come.God bless you all.