Friday, May 20, 2011
2 comments:

JoGJMac(http://titajo.blogspot.com) said...

i know kung GAANO KA KAMAHAL ng mga colleagues mo diyan sa hospital. they are very lucky to have you there.

neliaamparo said...

Talaga,Jo, malungkot sila pag wala ako,lagi kasi akong nagpapatawa,minsan out of the blue,bigla akong makakaisip ng katatawanan,bigla silang tawanan.