Monday, March 15, 2010

PRAYER REQUEST

Please pray for Linda, wife of our President Mike. She will be under procedure this Morning, U.S. time, for the removal of stone. Please also pray for Mike that he will already find a job as he really needs to work to reach credit to be granted SSS benefits. As we all know, he lost his job and his employment benefit will already expire in April. Please include Linda and Mike and his family in our daily prayers. May God bless Mike and his family the best that God wants them to be.

2 comments:

ErnestoDR said...

Pareng Mike,
Ang aming panalangin ay para kay Mareng Linda na sana'y maluwalhati nyang maalpasan ang pagsubok na ito. Nawa'y maging panatag ang kanyang kalooban, at ang mga dalubhasa sa karamdamang ito ay basbasan ng Panginoon para sa ligtas na pag-asikaso sa kanya.
Para na rin sa iyo Pare, na sana ay makita ka ng nangangailangan ng iyong serbisyo, at kahusayan sa trabaho.
Sa Panginoon, kaya lahat ng pagsubok!

lucille said...

With the Lord's love for Mike and Erly , they will overcome all trials. God's hands will be at work to completely heal her in her afflictions and Mike will land a job soon .
I am offering my prayers for them.