Friday, March 12, 2010

ABANGAN!

Sama-sama tayong mag-abang sa mga akda ng ating kaklase, MARIA LAGRIMAS GUZMAN-FLORES, na isa sa mga kaapo-apuhan ng dakilang makatang si Francisco Balagtas. Sinadya kong sa wikang Pilipino isulat ang patalastas na ito, dahilan sa sadyang napakahusay ni Lagrimas sa Ingles, dahilan na rin sa angkin niyang likas na galing at sa kanyang pag-aaral sa sikat na St. Theresa's College sa Maynila.

"Pakisabi kay Lagrimas na sabik-na sabik na sa kanyang mga ilalathala ang kanyang mga tagahanga sa JRIORIONBATCH1963."

No comments: