Sunday, March 21, 2010

Waiting for Lagrimas!

Lagrimas,

We are still waiting for your postings!

Hasten up, lady Balagtas!

2 comments:

Pilar Villegas Cuevas said...

OO nga naman Makatang Lagrimas naiinip na kami sa iyong Mala Balagtas na posting. I already reminded you in facebook. Hindi ka pa ba tapos maglaba.

JoGJMac(http://titajo.blogspot.com) said...

Lagrimas, nasaan ka, Lagrimas? huhuhu! Basilio, ehe, Lagrimas, hahaha! (nakakalokang maghintay!)

Sige na, pleeeeaseeee!