Friday, May 8, 2009

Batchmates Pictures with Luna

Pictures taken at Luna's residence during her vacation in the Philippines.

1 comment:

neliaamparo said...

Nakakatuwa naman ang mga kuha ninyo rito,nakangiti lahat,ang sarap kasi ng kinakain ninyo.Sa tutuo lang ang mga ngiti ninyo ay nagsasaad ng kaligayahan.