Monday, February 25, 2008

Mabuhay ang JRI ORION BATCH 1963

Taus-pusong pagbati at pasasalamat sa inyo riyan sa Orion, na namuno sa pagsasakatuparan ng isang magandang adhikain - ang makapagbigay ng isang tirahan sa nangangailangan (sa pamamagitan ng Gawad Kalinga), Ito rin ang ipinaaabot ko sa lahat at bawat isang naghandog ng tulong - panalangin, bisig, oras at pananalapi, upang maging katotohanan ang isang pangarap.

MABUHAY ANG JRI ORION BATCH 1963!!!

No comments: