Wednesday, August 4, 2010

Pasasalamat

Isang taos pusong pasasalamat ang aking ipinaabot sa inyo na aking mga ka-batchmates na nagbigay ng tulong at nag-pledge para sa aking kapatid na si Nilda at sa kanyang pamilya na nasunugan. Napakahirap talaga ang masunugan at iyan ay naranasan na rin namin noong magkasunog diyan sa aming barangay sa Daan Bago noong April 6, 1956. Natatandaan ko pa ang petsa pagkat katatapos lamang noon ng aming graduation sa Elementaty. Ang kasabihan nga ng mga matatanda hindi baleng sampung beses kang manakawan huwag ka lamang masunugan. Ang isang ipinagpapasalamat ko na nga lamang eh walang nasaktan sa kanila pagkat masikip ang kanilang dinaraanan. Muli kong inuulit maraming maraming salamat sa inyong kagandahang loob. Patnubayan nawa tayo ng ating Panginoong Diyos.

1 comment:

neliaamparo said...

You're welcome pareng Mike,tayong magkakabatchmate ay pinagtagpong muli ng tadhana para magtulungan.Sana kahit paano ay makatulong ang munti naming nakayanan upang makapagsimulang muli ang iyong kapatid at ang pamilya niya.Mahirap talaga ang masunugan.Isinasama ko sila sa aking dasal.