Tuesday, January 28, 2014

Lunch at Anselmo's Place ---40 Days Commemoration of Cora's Passing Away ,2 comments:

neliaamparo said...

Thank you Luz.Nice pictures. Sarap ng kainan ninyo.

Pilar Villegas Cuevas said...

Luz, thanks again for sharing photos of your happening. Sa sarap ng pagkain mga nakataas paa. Kahit wala kami diyan ni person, when you share photos feeling namin kasama ninyo kami. Kailan susunod na kainan. Pagdating ni Violet? Regards to all batchmates and take care.