Saturday, December 29, 2012

New Year Greetings and Prayers


We pray that this new year will bring us closer to You.
May we take the time to get to know You.
Help us to truly celebrate the gifts You have graciously given us
and use them to serve You and spread Your word,

Let us accept You in our lives, in the way it pleases You,
as Truth, to be spoken,
as Life, to be lived,
as Light, to be lighted,
as Love, to be followed,
as Joy, to be given,
as Peace, to be spread about,
as Sacrifice, to be offered among our relatives, friends, neighbors and all people.


1 comment:

neliaamparo said...

Manigong Bagong Taon sa inyong lahat at sa boong pamilya. Naway pagpalain tayo ng Diyos at bigyan ng mahabang buhay at kalusugan para magkita kita pa tayong muli sa mahabang panahon. Sana ay bigyan din tayo ng payapa,masaya at masaganang pamumuhay.

Ito ang aking dinarasal para sa taong dos cientos trese.

Cheers!!!!!!!!,Inuman na.....